Bộ lập trình s7-300

Showing 1–24 of 106 results

BỘ LẬP TRÌNH s7-300

-26%
8.025.000  5.940.000 

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-26%
925.000  680.000 

SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,13 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-26%
11.100.000  8.210.000 

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-26%
37.225.000  27.550.000 

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

500.000  375.000 

SIMATIC S7, BACKUP BATTERY (LI) 3.6V/MIN. 0.85AH, FOR FOR S7-300 CPUS AND S5-90U

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Trọng lượng: 0,012 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
740.000  555.000 

SIMATIC S7, MPI CABLE FOR CONNECTING SIMATIC S7 AND PG VIA MPI 5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,258 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.995.000  2.246.000 

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 5M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 1,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.795.000  1.346.000 

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 2.5M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 0,78 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.500.000  1.125.000 

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 1M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 0,42 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
165.000  124.000 

SIMATIC S7-300, LABELING COVER (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 40-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,007 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
165.000  124.000 

SIMATIC S7-300, LABELING STRIPS (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 40-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,007 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
165.000  124.000 

SIMATIC S7-300, LABELING STRIPS (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 20-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,009 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
160.000  120.000 

SIMATIC S7-300, BUS CONNECTOR (SPARE PART)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,013 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.170.000  2.378.000 

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 10M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,323 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.680.000  2.010.000 

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,76 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.010.000  1.508.000 

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 2.5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,478 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.500.000  1.125.000 

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 1M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,335 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.310.000  2.483.000 

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 365 FOR CONNECTING AN EXPANSION RACK, W/O K-BUS, 2 MODULES + CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,599 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 361 IN EXPANSION RACK FOR CONNECTING TO CENTRAL RACK (IM360),24 V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,407 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
21.675.000  16.256.000 

SIMATIC S7-300, CONTROL MODULE FM 355 S, 4 CHANNELS, STEP AND PULSE, 4 AI + 8 DI + 8 DO INCL. MULTI-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,573 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

26.950.000  20.213.000 

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SRC OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,526 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

24.650.000  18.488.000 

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SINK OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,537 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

19.275.000  14.456.000 

SIMATIC S7-300, FM 352 ELECTRON. CAM-OPERATED CONTROL INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,468 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

18.300.000  13.725.000 

SIMATIC S7-300, FM 351 POSITIONING MODULE FOR RAPID/ CREEP FEED DRIVE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,496 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày