Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

600.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối MPI-6ES7901-0BF00-0AA0

910.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối mô đun-6ES7392-4BF00-0AA0

3.966.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối mô đun-6ES7392-4BC50-0AA0

2.380.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối mô đun-6ES7392-4BB00-0AA0

1.988.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Phụ kiện LABELING COVER-6ES7392-2XY10-0AA0

220.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Phụ kiện LABELING STRIPS-6ES7392-2XX10-0AA0

220.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Phụ kiện LABELING STRIPS-6ES7392-2XX00-0AA0

220.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Phụ kiện BUS CONNECTOR-6ES7390-0AA00-0AA0

216.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối IM360/IM364-6ES7368-3CB01-0AA0

4.204.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối IM360/IM363-6ES7368-3BF01-0AA0

3.546.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối IM360/IM362-6ES7368-3BC51-0AA0

2.659.000 Chưa VAT