BỘ LẬP TRÌNH s7-300

Giảm giá!
Hết hàng

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1AM00-0AA0

1.224.000,0 734.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

10.628.000,0 6.377.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

14.694.000,0 8.816.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
49.309.000,0 29.585.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

600.000,0 550.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối MPI-6ES7901-0BF00-0AA0

910.000,0 546.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
3.966.000,0 2.380.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
2.380.000,0 1.428.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
1.988.000,0 1.193.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT