Bộ lập trình s7-300

Showing 1–24 of 106 results

BỘ LẬP TRÌNH s7-300

-40%
Hết hàng

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1AM00-0AA0

1.224.000,0 734.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

10.628.000,0 6.377.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

14.694.000,0 8.816.000,0 Chưa VAT
-40%
49.309.000,0 29.585.000,0 Chưa VAT
-8%

Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

600.000,0 550.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối MPI-6ES7901-0BF00-0AA0

910.000,0 546.000,0 Chưa VAT
-40%
3.966.000,0 2.380.000,0 Chưa VAT
-40%
2.380.000,0 1.428.000,0 Chưa VAT
-40%
1.988.000,0 1.193.000,0 Chưa VAT
-40%
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
-40%
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
-40%
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
-40%
216.000,0 130.000,0 Chưa VAT
-40%
4.204.000,0 2.522.000,0 Chưa VAT
-40%
3.546.000,0 2.128.000,0 Chưa VAT
-40%
2.659.000,0 1.595.000,0 Chưa VAT
-40%
1.988.000,0 1.193.000,0 Chưa VAT
-40%
4.387.000,0 2.632.000,0 Chưa VAT
-40%
7.123.000,0 4.274.000,0 Chưa VAT
-40%
28.710.000,0 17.226.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35.688.000,0 21.413.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32.664.000,0 19.598.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000,0 15.317.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24.243.000,0 14.546.000,0 Chưa VAT