Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU CR40-6ES7288-1CR40-0AA0

5.580.000,0 4.190.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU CR60-6ES7288-1CR60-0AA0

8.070.000,0 6.050.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU ST60-6ES7288-1ST60-0AA0

10.760.000,0 8.070.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU SR60-6ES7288-1SR60-0AA0

10.760.000,0 8.070.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU ST40-6ES7288-1ST40-0AA0

9.620.000,0 7.220.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU SR40-6ES7288-1SR40-0AA0

9.620.000,0 7.220.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU ST30-6ES7288-1ST30-0AA0

6.390.000,0 4.790.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU SR30-6ES7288-1SR30-0AA0

6.390.000,0 4.790.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU ST20-6ES7288-1ST20-0AA0

5.520.000,0 4.140.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Bộ lập trình CPU SR20-6ES7288-1SR20-0AA0

4.840.000,0 3.630.000,0 Chưa VAT