Showing 1 - 10 out of 10

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Bộ lập trình CPU SR20-6ES7288-1SR20-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR20, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO RELAY 2A;
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,37 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.840.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU ST20-6ES7288-1ST20-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST20, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 12 DI 24V DC; 8 DO 24 V DC; POW
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.520.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU SR30-6ES7288-1SR30-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR30, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO RELAY 2A
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,37 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
6.390.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU ST30-6ES7288-1ST30-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 18 DI 24V DC; 12 DO 24 V DC; PO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
6.390.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU SR40-6ES7288-1SR40-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR40, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A;
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
9.620.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU ST40-6ES7288-1ST40-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST40, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO 24 V DC; POW
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,41 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
9.620.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU SR60-6ES7288-1SR60-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU SR60, STANDARD CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A;
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
10.760.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU ST60-6ES7288-1ST60-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU ST60, STANDARD CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO 24 V DC; POW
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
10.760.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU CR40-6ES7288-1CR40-0AA0
SIMATIC S7-200SMART, CPU CR40, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 24 DI 24V DC; 16 DO RELAY 2A; P
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
7.500.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU CR60-6ES7288-1CR60-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, CPU CR60, COMPAC CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 36 DI 24V DC; 24 DO RELAY 2A;
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
8.070.000 Chưa VAT