Bộ nguồn Sitop Smart

Showing all 7 results

-25%
9.175.000  6.881.000 

SITOP PSU300S 40 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/40 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 3,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.860.000  4.395.000 

SITOP PSU300S 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/20 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.040.000  3.780.000 

SITOP PSU300S 24 V/10 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.150.000  4.613.000 

SITOP PSU100S 20 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/20 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 2,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.720.000  3.540.000 

SITOP PSU100S 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.220.000  2.415.000 

SITOP PSU100S 24 V/5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.440.000  1.830.000 

SITOP PSU100S 24 V/2.5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/2.5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày