SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, NON-ISOLATED 16 AI, RESOLUTION 13 BITS, +/-10V, +/-20MA, 4 - 20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,826 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 16 AI, 16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,851 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,759 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ TH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,788 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST. 0.4

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,813 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED W. 1 POI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,006 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, RESIST./PT100/NI100 OPTIC. ISOLATED, DI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,761 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày