COMMUNICATION PROCESSOR CP 1612 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V UNIVERSAL KEYED) FOR CONNECT. TO IND. E

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTIO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,213 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1616 PCI-CARD (32 BIT; 33/66MHZ; 3.3/5V) WITH ASIC ERTEC 400 FOR CONNECT.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,198 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1623 PCI EXPRESS X1 (3.3V/12V) FOR CONNECTING WITH IND.ETHERNET(10/100/10

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,212 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP 5612 PCI-CARD FOR CONNECTING A PG OR PC WITH PCI-BUS TO PROFIBUS OR MPI C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,175 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 5613 A3, PCI-CARD (32BIT; 3.3/5V; 33/66MHZ); WITH ONE INTERFACE FOR CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,477 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP 5622 PCI EXPRESS X1-CARD FOR CONNECTING A PG OR PC WITH PCI EXPRESS-BUS T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,158 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONS PROCESSOR CP5711 USB-ADAPTOR (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG OR NOTEBOOK TO PROFIBUS O

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,449 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION MODULE CM 1242-5; FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS AS DP SLAVE MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,172 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION MODULE CM 1243-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS AS DP MASTER MODULE; PG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,193 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1242-7 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO GSM/GPRS NET PLEASE NOTE NATI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,19 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONPROCESSOR CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,337 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN COMMUNICATION PROCESSOR FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO IND. ETHERNET VI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,299 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNIKATIONSPROCESSOR CP343-1 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO IND. ETHERNET VIA ISO AND TCP/IP, P

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,297 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET CP 343-1 ADVANCED; FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 CPU TO IND. ETHERNET; PROFINET IO CONTR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,507 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP343-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, FMS, S5-COMPATIBLE PG/OP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,331 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CONTROLL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,833 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET CP 443-1 ADVANCED 1X 10/100/1000 MBIT/S; 4 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,867 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP443-5 EXTENDED FOR CONNECT. OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,847 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONPROCESSOR CP 443-5 BASIC FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, FMS, S5 COMPATIB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,814 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,188 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày