3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 90kw-6SE6430-2UD38-8FA0

168.410.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 75kw-6SE6430-2UD37-5FA0

143.100.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 55kw-6SE6430-2UD35-5FA0

126.810.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 45kw-6SE6430-2UD34-5EA0

110.240.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 37kw-6SE6430-2UD33-7EA0

95.400.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 30kw-6SE6430-2UD33-0DA0

74.460.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 22kw-6SE6430-2UD32-2DA0

63.990.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 18,5kw-6SE6430-2UD31-8DA0

56.720.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 15kw-6SE6430-2UD31-5CA0

44.793.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 11kw-6SE6430-2UD31-1CA0

35.775.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 7,5kw-6SE6430-2UD27-5CA0

29.960.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM440 không bộ lọc 3phase 75kw-6SE6440-2UD37-5FA1

192.260.000 Chưa VAT