3AC380-480V

Showing 1–24 of 61 results

-25%
88.680.000  66.510.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
135.480.000  101.610.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
115.120.000  86.340.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
102.020.000  76.515.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
76.750.000  57.563.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
59.900.000  44.925.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
51.480.000  38.610.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
45.630.000  34.223.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
36.035.000  27.026.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
28.780.000  21.585.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
24.100.000  18.075.000 

MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
154.670.000  116.003.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
131.270.000  98.453.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
115.590.000  86.693.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
100.150.000  75.113.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
86.575.000  64.931.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
67.390.000  50.543.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
58.030.000  43.523.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
50.540.000  37.905.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
40.010.000  30.008.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
31.120.000  23.340.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
25.270.000  18.953.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
20.685.000  15.514.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
18.390.000  13.793.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày