Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 18,5kw-6SE6430-2AD31-8DA0

61.370.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 7,5kw-6SE6430-2AD27-5CA0

36.650.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 18,5kw-6SE6430-2UD31-8DA0

56.720.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần MM430 có bộ lọc 3phase 7,5kw-6SE6430-2UD27-5CA0

29.960.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 1,5kw-6SE6440-2UC21-5BA1

11.520.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 18,5kw-6SE6440-2AD31-8DA1

77.950.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 7,5kw-6SE6440-2AD27-5CA1

43.339.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 5,5kw-6SE6440-2AD25-5CA1

35.480.000 Chưa VAT
72.130.000 Chưa VAT
38.684.000 Chưa VAT
31.410.000 Chưa VAT
17.540.000 Chưa VAT