CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55...0.8A, N-RELEASE10 A SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,275 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.8...2.5A, N- RELEASE 33A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,363 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 13...20A, N-RELEASE 260A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,359 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 18...25A, N-RELEASE 325A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,366 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Hết hàng

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.4...2A, N- RELEASE 26A, SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 27...32A, N-RELEASE 400A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,378 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,343 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SPRING-L.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,38 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 2.8...4A, N- REL. 52A SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,352 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,348 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,365 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SPRING-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,386 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 4.5...6.3A, N- REL. 82A SCREW CONNECTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.11...0.16A N-RELEASE 2.1 A, SIZE S00 MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,228 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.11...0.16A N-RELEASE 2.1 A, SIZE S0, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,288 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.0.14...0.2A,N- REL.2.6A, SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,229 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER 0.18...0,.25 N-RELEASE 3,3A, SIZE S00, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,229 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.18...0.25A N-RELEASE 3,3 A, SIZE S0, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,288 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.22...0.32A N-RELEASE 4.2 A, SIZE S00, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTIO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.28...0.4 A N-RELEASE 8.2 A, SIZE S0, TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,288 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.0.28...0.4A,N- REL.5.2A, SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,231 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CIRCUIT-BREAKER, 0.28...0.40A N-RELEASE 5.2 A, SIZE S0, MOTOR PROTECTION, CLASS 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,287 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày