SIMATIC DP, 5 TERMINAL MODULES TM-E15C24-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,32 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 UNIVERSAL TERMINAL MODULES TM-E15S26-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ba Lan
 • Trọng lượng: 0,465 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 UNIVERSAL TERMINAL MODULES TM-E15C26-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ba Lan
 • Trọng lượng: 0,392 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 TERMINAL MODULES TM-E15S24-01 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE, SCREW-TYPE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,379 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 TERMINAL MODULES TM-E15C24-01 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 TERMINAL MODULES TM-E15N24-01 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES, 15MM WIDTH, FAST CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,438 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15S23-A1 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15MM WIDE, SCREW-TYPE TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,071 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15C23-A1 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,063 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15S23-A0 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15 MM WIDE,SCREW-TYPE TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,07 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15C23-A0 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,063 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15C22-01 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,057 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-E30S46-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE, SCREW-TYPE TE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ba Lan
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-E30C46-A1 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE,SPRING-LOAD TE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ba Lan
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 1 TERMINAL MODULE TM-E30S44-01 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE, SCREW-TYPE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,14 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 1 TERMINAL MODULE TM-E30C44-01 FOR ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 30MM WIDE,SPRING-LOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,119 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5 SHIELD CONNECTING ELEMENTS TERMINAL MODULES TM-P AND TM-E THE ET 200S AS RETAINING DEVICE FOR POWE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,009 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5 TERMINAL ELEMENTS F. ET 200S F.CONNECTION OF BRAIDED SHIELDS WITH THE POWER RAIL 5 PIECES PER PACK

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,064 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Hết hàng

SIMATIC DP, SPARE PART TERMINATING MODULE FOR ET 200S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,023 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày