Giảm giá!
59.874.000,0 35.439.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
27.822.000,0 16.365.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
36.909.000,0 21.879.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
25.895.000,0 15.233.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

15.516.000,0 9.211.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
18.018.000,0 10.711.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
8.316.000,0 5.076.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
22.683.000,0 13.345.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
15.821.000,0 9.394.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
22.683.000,0 13.345.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
18.627.000,0 10.961.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
12.474.000,0 7.400.000,0 Chưa VAT