27.822.000 Chưa VAT
59.874.000 Chưa VAT
36.909.000 Chưa VAT
25.895.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

15.516.000 Chưa VAT
18.018.000 Chưa VAT
8.316.000 Chưa VAT
22.683.000 Chưa VAT
15.821.000 Chưa VAT
22.683.000 Chưa VAT
18.627.000 Chưa VAT
12.474.000 Chưa VAT