Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA11

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER BLACK

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA21

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER RED

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA31

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER YELLOW

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA41

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER GREEN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA51

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER BLUE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA61

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER WHITE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,024 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-0AA71

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON WITH HOLDER CLEAR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,025 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3000-1EA11

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: PUSH-PULL BUTTON 30MM LATCHING W.PULL-TO-UNLOCK MECH. WITH HOLDER BLACK

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,032 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3001-0AA31

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON ILLUMINABLE INCL. HOLDER FOR 3

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,026 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3001-0AA41

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON ILLUMINABLE INCL. HOLDER FOR 3

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,026 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3001-0AA61

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON ILLUMINABLE INCL. HOLDER FOR 3

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,026 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3001-6AA20

22MM PLASTIC ROUND INDICATOR: INDICATOR LIGHT WITH SMOOTH LENSE ILLUMINABLE WITH HOLDER RED

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,023 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3001-6BA40

22MM PLASTIC ROUND INDICATOR: INDICATOR LIGHT WITH CONCENTRIC RINGS ILLUMINABLE WITH HOLDER GREEN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,023 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-0AA11

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO+1NC WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,047 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-0AA21

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO+1NC WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-0AA41

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO+1NC WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-0AA61

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO+1NC WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,047 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-1CA21

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSH-PULL BUTTON 40MM LATCHING W.PULL-TO-UNLOCK MECH.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,059 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-2KA11

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: SELECTOR SWITCH LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I NON-IL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,051 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3201-4AD11

RONIS KEY-OPERATED SWITCH 22MM, ROUND, PLASTIC, LOCK NUMBER SB 30, WITH 2 KEYS, 2 SWITCH POSITIONS O

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,077 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3202-0AA41

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO WITH H

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,041 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3202-2KA11

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: SELECTOR SWITCH LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I NON-IL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,045 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3203-0AA21

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NC WITH H

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc nút nhấn

Nút nhấn 22MM-3SB3203-1CA21

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSH-PULL BUTTON 40MM LATCHING W.PULL-TO-UNLOCK MECH.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,051 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày