Phần mềm WinCC

Showing 1–24 of 51 results

-25%
84.920.000  63.690.000 

SIMATIC WINCC RC CLIENT V7.0 SP3, RUNTIME & CONFIGURATION SW ON DVD, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY O

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,297 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
53.450.000  40.088.000 

WINCC RT CLIENT V7.3 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STIC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,243 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
56.645.000  42.484.000 

SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP3, RUNTIME SW ON DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB-STICK, 5 LAN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,254 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
56.645.000  42.484.000 

SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME SW ON DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB-STICK,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,261 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
228.210.000  171.158.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATING L

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,245 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
241.910.000  181.433.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,263 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
280.990.000  210.743.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,255 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
184.450.000  138.338.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATING L

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,244 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
189.980.000  142.485.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.2, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATING L

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,416 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
195.500.000  146.625.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,271 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
143.295.000  107.471.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 SP1, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
147.610.000  110.708.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.2 ASIA, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,432 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
151.890.000  113.918.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING LI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,271 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
84.120.000  63.090.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW ON DVD, FLOATING LIC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,263 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
89.150.000  66.863.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING LI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,271 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
286.615.000  214.961.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,262 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
303.785.000  227.839.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LAN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,269 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
127.360.000  95.520.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATIO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,248 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
135.040.000  101.280.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,245 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
165.970.000  124.478.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,255 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
106.050.000  79.538.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATIO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,249 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
112.400.000  84.300.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,249 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
112.400.000  84.300.000 

SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME SW, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
86.255.000  64.691.000 

WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.3, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,243 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày